მაია ხუბუა

ჩემს შესახებ:

მედიცინის დოქტორი (PhD, MD)

განათლება :

წელი განათლება უნივერსიტეტი
2008 ენდოკრინოლოგია - სახელმწიფო სერტიფიკატი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭო
1991–1994 სამკურნალო ფაკულტეტი, ასპირანტურა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი
1988 – 1989 სამკურნალო ფაკულტეტი, ინტერნატურა, სპეციალობა – თერაპია (მოწმობა) თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი
1982–1988 სამკურნალო ფაკულტეტი, სპეციალობა – სამკურნალო საქმე, კვალიფიკაცია – ექიმი (დიპლომი) თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

პროფესიული გამოცდილება :

წელი დეპარტამენტი პოზიცია ჰოსპიტალი
2015 წლიდან დღემდე ენდოკრინოლოგი სამედიცინო ცენტრი ,,ინოვა“
2013 წლიდან დღემდე ენდოკრინოლოგი სამედიცინო ცენტრი ,,ციტო“
2012 - 2015 ენდოკრინოლოგი "ჩემი ოჯახის კლინიკა“
2012 წლიდან დღემდე ენდოკრინოლოგი ქალთა კლინიკა ,,მედიქეა“
2010 წლიდან დღემდე მედიცინის ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2009 წლიდან დღემდე მედიცინის ფაკულტეტის მოწვეული პედაგოგი (კურსი - ,,კლინიკური უნარ-ჩვევები/კომუნიკაცია“) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2010-2011 მედიცინის ფაკულტეტის მოწვეული პედაგოგი (კურსი - ,,შესავალი კლინიკურ მედიცინაში“) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2010-2012 ენდოკრინოლოგი კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი
2009–2010 ენდოკრინოლოგი სამედიცინო ცენტრი ,,იუნონა“
2008-2010 ენდოკრინოლოგი სამედიცინო ცენტრი ,,ნეოკლინიკა“
2008–2010 მედიცინის ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2001–2008 ენდოკრინოლოგი მედიკო–სანიტარული ნაწილი № 9, რუსეთი, მოსკოვის ოლქი, ქ. დუბნა
1996–2008 ენდოკრინოლოგი შაქრიანი დიაბეტის სკოლა, რუსეთი, მოსკოვის ოლქი, ქ. დუბნა
1996-2001 რადიაციული ბიოლოგიის ლაბორატორია უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი ბირთვული კვლევების გაერთიანებული ინსტიტუტი
1996 – 1999 უფროსი ლაბორანტი ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი – თსსუ, ქ. თბილისი
1995 – 1996 ლიცეუმის პედაგოგი შპს უმაღლესი სამედიცინო სასწავლებელი ,,AB & Co“, ქ. თბილისი
1991–1994 დასწრებული ასპირანტურა სპეციალობით ,,ენდოკრინოლოგია“ ენდოკრინოლოგი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი
1989–1991 ენდოკრინოლოგი კონსულტაცია ,,ქორწინება და ოჯახი“
1988–1989 ენდოკრინოლოგიური განყოფილება, ინტერნატურა ექიმი–ინტერნი–ენდოკრინოლოგი რესპუბლიკური ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო