+995 322 232 232

მაია ხუბუა

სპეციალობა: ექიმი-ენდოკრინოლოგი
სამეცნიერო წოდება: მედიცინის დოქტორი (PhD, MD)
 
პროფესიული გამოცდილება
 • 2015 წლიდან დღემდე - სამედიცინო ცენტრი ,,ინოვა“, ექიმი-ენდოკრინოლოგი;
 • 2013 წლიდან დღემდე - სამედიცინო ცენტრი ,,ციტო“, ექიმი-ენდოკრინოლოგი;
 • 2012-2015 წწ - ,,ჩემი ოჯახის კლინიკა“, ექიმი-ენდოკრინოლოგი;
 • 2012 წლიდან დღემდე - ქალთა კლინიკა ,,მედიქეა“, ექიმი-ენდოკრინოლოგი;
 • 2010 წლიდან დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი;
 • 2009 წლიდან დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის მოწვეული პედაგოგი (კურსი - ,,კლინიკური უნარ-ჩვევები/კომუნიკაცია“);
 • 2010-2011 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის მოწვეული პედაგოგი (კურსი - ,,შესავალი კლინიკურ მედიცინაში“);
 • 2010-2012 წწ. - კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, ექიმი–ენდოკრინოლოგი;
 • 2009–2010 წწ. - სამედიცინო ცენტრი ,,იუნონა“, ექიმი–ენდოკრინოლოგი;
 • 2008-2010 წწ. - სამედიცინო ცენტრი ,,ნეოკლინიკა“, ექიმი–ენდოკრინოლოგი;
 • 2008–2010 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
 • 2001–2008 წწ. - მედიკო–სანიტარული ნაწილი № 9, რუსეთი, მოსკოვის ოლქი, ქ. დუბნა, ექიმი–ენდოკრინოლოგი;
 • 1996–2008 წწ. - შაქრიანი დიაბეტის სკოლა, რუსეთი, მოსკოვის ოლქი, ქ. დუბნა, ექიმი–ენდოკრინოლოგი;
 • 1996-2001 წწ. - ბირთვული კვლევების გაერთიანებული ინსტიტუტი, რადიაციული ბიოლოგიის ლაბორატორია, უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი;
 • 1996–1999 წწ. - ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი – თსსუ, ქ. თბილისი, უფროსი ლაბორანტი;
 • 1995–1996 წწ. - შპს უმაღლესი სამედიცინო სასწავლებელი ,,AB & Co“, ქ. თბილისი, ლიცეუმის პედაგოგი;
 • 1991–1994 წწ. - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, ქ. თბილისი, დასწრებული ასპირანტურა სპეციალობით ,,ენდოკრინოლოგია“, ექიმი–ენდოკრინოლოგი;
 • 1989–1991 წწ. - კონსულტაცია ,,ქორწინება და ოჯახი“, ქ. თბილისი, ექიმი–ენდოკრინოლოგი;
 • 1988–1989 წწ. - რესპუბლიკური ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო, ენდოკრინოლოგიური განყოფილება, ქ. თბილისი, ინტერნატურა, ექიმი–ინტერნი–ენდოკრინოლოგი.
 
მიღწევები
 • 2016 - დღემდე ETA (European Thyroid Association);
 • 2015 - დღემდე - EMAS (European Menopause and Andropause Society);
 • 2011 - დღემდე – GMA (საქართველოს ექიმთა ასოციაცია);
 • 2011 - დღემდე - EASD (European Association for the Study of Diabetes);
 • 2006 წ. - დიპლომის შემდგომი განათლების რუსეთის სამედიცინო აკადემია, ,,ენდოკრინოლოგია“, ქ. მოსკოვი, მოწმობა კვალიფიკაციის ამაღლების შესახებ (სერთიფიკატი);
 • 2006 წ. - რუსეთის ფედერალური მედიკო–ბიოლოგიური სააგენტო, ,,ენდოკრინოლოგია“, ქ. მოსკოვი (უმაღლესი კატეგორიის ექიმ–ენდოკრინოლოგის მოწმობა);
 • 2004 წ. - შაქრიანი დიაბეტის შესწავლის ევროპული ასოციაცია, ,,სემინარი STEP – შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულთა სწავლების ბაზისური კურსი ექიმებისათვის“, ქ. მოსკოვი (სერთიფიკატი);
 • 2003 წ. - რფ–ის ჯანდაცვის სამინისტროს კვალიფიკაციის ამაღლების ინსტიტუტი, ,,რადიაციული მედიცინა: რადიაციული ავარიის პირობებში მოქმედების სქემები“, ქ. მოსკოვი (მოწმობა კვალიფიკაციის ამაღლების შესახებ);
 • 2003 წ. - დიპლომის შემდგომი განათლების რუსეთის სამედიცინო აკადემია, ,,ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის ენდოკრინოლოგია“, ქ. მოსკოვი (მოწმობა კვალიფიკაციის ამაღლების შესახებ);
 • 2001 წ. - დიპლომის შემდგომი განათლების რუსეთის სამედიცინო აკადემია, ,,ენდოკრინოლოგია“, ქ. მოსკოვი (მოწმობა კვალიფიკაციის ამაღლების შესახებ, სერთიფიკატი);
 • 1997 წ. - დიპლომის შემდგომი განათლების რუსეთის სამედიცინო აკადემია, ,,შაქრიანი დიაბეტის თვითკონტროლი“, ქ. დუბნა (მოწმობა კვალიფიკაციის ამაღლების შესახებ).
 
განათლება
 • 2008 წ. - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭო, სპეციალობა – ენდოკრინოლოგია (სახელმწიფო სერტიფიკატი);
 • 1991–1994 წწ. - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი, ასპირანტურა;
 • 1988–1989 წწ. - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი, ინტერნატურა, სპეციალობა – თერაპია (მოწმობა);
 • 1982–1988 წწ. - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი, სპეციალობა – სამკურნალო საქმე, კვალიფიკაცია – ექიმი (დიპლომი);
 
ენების ცოდნა
 • ქართული - მშობლიური;
 • რუსული - კარგად;
 • ინგლისური - კარგად.
მაია ხუბუა

კონტაქტი:

თბილისი, ზ.ანჯაფარიძის I შეს. N6
ტელ: +995 322 232 232


ორშაბათი-პარასკევი: 10:00-18:00
მიღებაზე ჩაწერა: (+995 32) 2 232 232