თამარ ჭაღიაშვილი

About Me:

განათლება :

წელი განათლება უნივერსიტეტი
2014- 2015 რეზიდენტურა ბავშთა ქირურუგიაში
2001-2004 ასპირანტურა ზოგად ქირურგიაში თსუ სამედიცინო ფაკულტეტი
1992-1998 სამკურნალო ფაკულტეტი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

პროფესიული გამოცდილება :

წელი დეპარტამენტი პოზიცია ჰოსპიტალი
2018 - დღემდე ქირურგი სამედიცინო ცენტრი “ინოვა"
2020 ქირურუგი პოლიკლინიკა ვერე XXI
2012 -2018 ქირურუგი მე-12 პოლიკლინიკა
2010 ქირურუგი პოლიკლინიკა ვერე XXI
2009-2010 ქირურგი ფონიჭალის პოლიკლინიკა
2008 პლასტიკური-რეკონსტრუქციული განყოფილება ქირურგი ტელე შუმერი შებას კლინიკა, ისრაელი
1999-2012 თბილისის მე 11 პოლიკლინიკა
1999-2008 თბილისის მე-12 პოლიკლინიკა
2000-2002 ლექტორი ქირურგიაში თბილსისი სახელმწიფო სამედიცინო კოლეჯი
1999-2000 თორაკო-აბდომინალური განყოფილება ქირურგი თბილსიის I კლინიკური საავადმყოფო