+995 322 232 232

სემინარი ბარიატრიული ქირურგიაში

Cover Image

ბარიატრია - ტერმინი გულისხმობს სიმსუქნის მკურნალობას. XX და XXI საუკუნის გასაყარზე მსოფლიო ჯანდაცვის ორიგანიზაციის მიერ მორბიდული სიმსუქნე აღიარებულია როგორც არაინფექციური ეტიოლოგიის მსოფლიო ეპიდემიად. იგივე ორგანიზაციის დღევანდელი მონაცემებით მსოფლიო არსებობს 1.7 მილიარდ ჭარბწონიანი ადამიანი  რომელთა 10% - მდე დაავადებულია მორბიდული სიმსუქნით.

სიმსუქნე ეს არის პოლიეტიოლოგიური დაავადება, რომელიც მოიცავს გენეტიკურ, ენდოკრინულ, მეტაბოლურ საყოფაცხოვრებო, ქცევით და ფსიქოლოგიურ ფაქტორებს, რომელთა ზეგავლენით მიიღწევა მდგომარეობა, რომლის დროსაც მიღებული ენერგია ჭარბობს დახარჯულ ენერგიის რაოდენობას, ჩამოყალიბებულია ეწ მეტაბოლური სინდრომი და ხდება სხეულის მასის მუდმივი მატება, შესაბამისად ჭარბი წონის კორექციის არაქირურგიული მეთოდები, როგორც წესი მოიცავებ მულტიდისციპლინარულ სამედიცინო,ფსიქოლოგიურ და სხვა პროფილის ღონისძიებათა კომპლექსებს, რომელთა ეფექტურობა  დამოკიდებულია თითქმის ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ზირითად ეტიოლოგიურ ფაქტორებთან ბრძოლაზე. ქირურგია მოისაზრება როგორც ეწ ბრძოლის ფრონტის ბოლო ხაზი, რომელსაც მიმართავენ მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში.

  1. როდესაც სხეულის მასის ინდექსი აღემატება 40 კგ/მ2 - ს, მრავალმხრივი კომპლექსური მკურნალობა უეფექტოა ან ვერ ხერხდება მიღებული ეფექტის ხანგრძლივი დროით შენარჩუნება
  2. როდესაც სხეულის მასის ინდექსი აღემატება 35 კგ/მ2-ს და ამასთანავე პაციენტს აღენიშნება მეტაბოლური სინდრომით გამოწვეული ისეთი პათოლოგიები როგორიცაა მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტი, ჰეპატოსტეატოზი, ჰიპერტონული დაავადება, ოსტეოპოროზი, ქრონიკული ვენური უკმარისობა, რეპროდუქციული ფუნქციის სხვადასხვა დარღვევები და ა.შ.

არსებობს ქირურგიული მკურნალობის ორი ძირითადი მიმართულება- რესტრიქციული მალაბსორბციული ასევე უკვე დანერგილი მსოფლიო ქირურგიულ პრაქტიკაში კომბინირებული ოპერაციები, რომლებიც მოიცავენ ორივე მეთოდისთვის დამახასიათებელ ნიშნებს.

 

დღესდღეობით მსოფლიოში პრაქტიკულად არ არის ქვეყანა, სადაც არ წარმოებს ბარიატრიული ოპერაციები. სიმსუქნის მკურნალობის ქირურგიული მეთოდების პოპულარობა როგორც სამედიცინო საზოგადოებაში, ასევე მოსახლეობაში განაპირობა მეთოდის უაღრესად გამოხატულმა ეფექტურობამ და გართულებების უკიდურესმა სიმცირემ. ასეთი შედეგის მიღწევის მთავარ მიზეზს წარმოადგენდა და დღესაც წარმოადგენს საკითხისადმი უაღრესად აკადემიური, მეცნიერული  მიდგომა, რასაც სამედიცინო აპარატურის და ტექნოლოგიების მწარმოებელი კომპანიები ძალიან უწყობენ ხელს. თითქმის ყველა ქვეყანაში არსებობს სასწავლო ცენტრები, რომელთაც გააჩნიათ ამ მიმართულებით დიდი გამოცდილება და ასევე ოპერაციების ის რაოდენობა, რომელიც შესაძლებელს ხდის ქირურგთა და ამ სფეროში მოღვაწე სხვა სპეციალობის ექიმებთა მომზადების უზრუნველყოფას. გამომდინარე იქედან, რომ როგორც ჩვენი ქვეყნის, ასევე ახლომდებარე საზღვარგარეთის მასშტაბით  დღესდღეობით სწორედ კლინიკა „ინოვას“ გააჩნია ბარიატრიულ და მეტაბოლურ ქირურგიაში ყველაზე დიდი გამოცდილება და პაციენტთა ბრუნვა, კომპანია ჯონსონის ინციატივით კლინიკის ბაზაზე დაფუძნდა ბარიატრიული და მეტაბოლური ქირურგიის სასწავლო ცენტრი „ექსელენსი“, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს ადგილობრივ და ასევე სხვა ქვეყნების ექიმებს, პათოლოგიურ ჭარბწონიანობასთან ბრძოლის ქირურგიული მეთოდების ათვისებასა და პრაქტიკაში დანერგვაში, მეთოდის სტანდარტიზაციაში და, ტექნიკური და ტაქტიკური საკითხების მსოფლიოში არსებულ გაიდლაინებთან შესაბამისობაში მოყვანაში.

მსგავსი ამბიციური პროექტის განხორციელების პრეტენზიის  უფლებას გვაძლევს შემდეგი გარემოებანი:

  1. კლინიკა „ინოვას“ სამედიცინო გუნდს 2016 წლიდან შემოუერთდა ექიმთა გუნდი ჩემი ხელმძღვანელობით, რომელსაც 2011 წლიდან დღემდე მოყოლებული შესრულებული აქვს 800-ზე მეტი ბარიატრიული და მეტაბოლური ტიპის ოპერაცია, და ამ ეტაპზე კლინიკის ბარიატრიული დატვირთვა წარმოადგენს საშუალოდ თვეში 35 პაციენტს.
  2. კლინიკა „ინოვასთან“ მჭიდროდ თანამშრობლობს ჩემი და ჩემი კოლეგების მიერ 2014 წელს დაარსებული ამბულატორული პოლიპროფილური დაწესებულება „დავით აბულაძის ქართულ-იტალიური კლინიკა“, რომლის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს პათოლოგიური ჭარბწონიანობის მქონე პაციენტების მომზადება ოპერაციისათვის და ოპერაციისშემდგომი მონიტორინგი და მართვა. ამისათვის კლინიკაში მოღვაწეობს მულტიდისციპლინური გუნდი ფსიქოლოგის, ენდოკრინოლოგის, თერაპევტის, კარდიოლოგის და სხვა სპეციალისტთა შემადგენლობით, რომელთა მიერ პაციენტთა მართვა ხდება საერთაშორისოდ აღიარებული გაიდლაინების მიხევით. კლინიკას ასევე გააჩნია მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორია, რადიოლოგიური და ფუნქციური დიაგნოსტიკის ყველა ის საშულება, რაც აუცილებლია მსგავსი საქმიანობის განხორცილებისათვის.
  3. კლინიკა „ინოვაში“ სტანდარტიზირებულია პაციენტთა როგორც ადრეული წინასაოპერაციო, ასევე უშუალო პოსტოპერაციული სტაციონარული მართვა საერთაშორისო გაიდლაინების სრულ შესაბამისობაში.
  4. კლინიკა „ინოვას“ გააჩნია სრული მატერილურ-ტექნიკური ბაზა რათა აწარმოოს როგორც ბარიატრიული ოპერაციები ასევე წარმოატებით გაუმკლავდეს განსაკუთრებული სირთულის მქონე შემთხვევებს.
  5. კლინიკა „ინოვას“ ასევე გააჩნია სრული ტექნიკური აღჭურვილობა რათა აწარმოოოს თანამედროვე დონის სასწავლო პროცესი - ინტერაქტიული კონფერენციების, სემინრების და სამკურნალო პროცესის ცოცხლად დემონსტრირებისათვის.
  6. კლინიკა“ ინოვაში“ ჩვენი ქირურგიული გუნდის მიერ ოპერაციები წარმოებს სტანდარტიზირებული და რეპროდუცირებადი მიდგომებით, რაც საშულებას იძლევა მეთოდი ადვილად იქნას კოპირებული სხვა ქირურგიულ გუნდში.

საწყის ეტაპზე  დაგეგემილია საინფორმაციო-პრაქტიკული სემინარების ჩატარება რეგულარულ ბაზისზე, რომელშიც გარდა თეორიული ინფორმაციული ხასიათის ლექციებისა, მსმენელებს საშულება ექნებათ უშუალოდ მიიღონ მონაწილეობა სამკურნალო პროცესში თავიანთი სპეციალობის და ლიცენზიის პირობების შესაბამისად. სემინარის ხანგძლივობა წარმოადგენს სამ დღეს და ამ დროის განმავლობაში მსმენელები დაესწრებიან ლექციებს, ქირურგები მონაწილეობას მიიღებენ ოპერაციებში როგორც ობზერვერის, ასევე არსებული პრაქტიკული ქირურგიული გამოცდილებიდან  გამომდინარე ასისტენტის სტატუსით. თითეულ სემინარზე ქირურთა რაოდენობა შეზღუდულია 5 ქირურგამდე. სხვა სპეციალისტთა რაოდენობა არ არის შეზღუდული. აქედან გამომდინარე სემინარი არ წარმოადგენს ერთჯერად  აქციას და იგეგემება სემინარის ორგანიზება ყოველ ორ თვეშ ერთხელ, ხოლო მოთხოვნის შემთვევაში მიეცემა პერმანენტული სახე. ასევე სამომავლოდ დაგეგემილია აკრედიტებული საკვალიფიკაციო რამოდენიმე თვიანი კურსის შემუშავება ქირურგებისა და ანესთეზიოლგებისათვის. 

ლექციების თემატიკა შეეხება ბარიატრიული ქირურგიის ისტორიასა და თანამედროვე მედიცინაში მის როლს, ბარიატრიული და მეტაბოლური ქირურგიის დღეისათვის არსებულ და აპრობირებულ მეთოდებს, ახლო მომავლის პროექტებს და ე.წ. „ექსპერიმენტულ“ ფაზაში მყოფ ოპერაციებს. ანესთეზიოლოგიური უზრუნველყოფის საკითხებს. ჭარბწონიანობათან ბრძოლის ქირურგიული მეთოდების ენდოკრინოლოგიურ ასპექტებს. შესაბამისად, კურსი ძირითადად განკუთვნილია ქირურგებისთვის, ანესთზეიოლოგებისთვის და ენდოკრინოლოგებისათვის, თუმცა მასში მონაწილეობის მიღება შეუძლით ასევე მოქმედი ლიცენზიის მქონე სხვა სპეციალობის ექიმებსაც.

 

დავით აბულაძე

მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი,

ზოგადი ქირურგი

კონტაქტი:

თბილისი, ზ.ანჯაფარიძის I შეს. N6
ტელ: +995 322 232 232


ორშაბათი-პარასკევი: 10:00-18:00
მიღებაზე ჩაწერა: (+995 32) 2 232 232