კომპიუტერული ტომოგრაფია

კომპიუტერული ტომოგრაფია სხივური დიაგნოსტიკის თანამედროვე, მაღალინფორმატიული მეთოდია, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია რენტგენის სხივების გამოყენებით ორგანოთა და ქსოვილთა შრეობრივი გამოსახულების მიღება.

„ინოვა“ აღჭურვილია თანამედროვე დიაგნოსტიკის ყველა მიღწევით. კომპიუტერულ-ტომოგრაფიული კვლევები კი ტარდება „TOSHIBA”-ს მრავალშრიანი კ.ტ. სკანერით, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა, მაქსიმალური სიზუსტით იქნას გამოკვლეული ყველა ორგანო.

კლინიკაში ტარდება შემდეგი ორგანოების კომპიუტერული კვლევები:

 • თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია
 • ხერხემლის სეგმენტის კომპიუტერული ტომოგრაფია
 • გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია
 • უცლის ღრუს კომპიუტერული ტომოგრაფია
 • მენჯის ღრუს ორგანოების კომიუტერული ტომოგრაფია
 • პარანაზალური სინუსების კომპიუტერული ტომოგრაფია
 • ორბიტების, შუა ყურის კომპიუტერული ტომოგრაფია.
 • სახის ძვლების კომპიუტერული ტომოგრაფია
 • თავის ტვინის კტ. ანგიოგრაფია
 • გულმკერდის კტ. ანგიოგრაფია
 • კტ. აორტოგრაფია დინამიური კონტრასტირებით.
 • პერიფერიული კტ. ანგიოგრაფია დინამიური კონტრასტირებით
 • ცერებრული ანგიოგრაფია დინამიური კონტრასტირებით
 • კაროტიდული ანგიოგრაფია დინამიური კონტრასტირებით
 • პოლიტრავმის კომპიუტერული ტომოგრაფია
 • პუნქციური ბიოფსია კტ. კონტროლით
 საჭიროების შემთხვევაში კვლევა ტარდება პერორალური და ინტრავენური დინამიური კონტრასტირებით.